UMUDUMUZ MUHALEFET Mİ?

<p>Bu başlığı emekli yurttaşlar adına atıyorum.</p> <p>Evet, <strong>UMUDUMUZ MUHALEFET Mİ? </strong></p> <p>Neden, diye sorar gibi olduğunuzu duyar gibiyim.</p> <p>Ben, &uuml;lkeyi batıracak kadar ekonomist değilim. Ekonomi eğitimi de almadım. Ancak, şu bir ger&ccedil;ek ki bu h&uuml;k&uuml;metle birlikte beş yaşından itibaren yetmiş beş yaşına kadar herkes okumadan, eğitim almadan, kurslara vs. gitmeden hani derler ya&rdquo; hayat okulu&rdquo; diye, işte yediden yetmişe herkes <strong>&ldquo;hayat okulu ekonomisti&rdquo;</strong> oldu.</p> <p><strong>Beş yaşındaki &ccedil;ocuk,</strong> har&ccedil;lık alamadığı i&ccedil;in sistemi sorguluyor.</p> <p><strong>Gen&ccedil;lik,</strong> sokağa &ccedil;ıkıp iki &ccedil;ay bir simit yiyemediği i&ccedil;in aileyi sorguluyor.</p> <p><strong>Devlet memurları ve iş&ccedil;iler,</strong> <strong>&ldquo;orta direk&rdquo;</strong> yıkıldığı, yaşam zorluğu i&ccedil;in hem kendisini hem devletin ekonomik olanaklarını sorguluyor. Nasıl yaşayacağının hesaplarını yapıyor ama bir t&uuml;rl&uuml; iki yakası bir araya gelmiyor.</p> <p><strong>Emekliler </strong>hem kira baskısı hem hayat pahalılığı hem de <strong>T&Uuml;İK</strong> denen kurumun darbesiyle alamadığı &uuml;cret artışı nedeniyle adeta s&uuml;r&uuml;nerek yaşamaya &ccedil;alışıyor ki &ouml;l&uuml;m&uuml;ne az kaldı.</p> <p><strong>K&uuml;&ccedil;&uuml;k esnaf dersen</strong>, o da bug&uuml;n sattığı &uuml;r&uuml;n&uuml; yarın rafına koyamayacağını bildiği ve &ccedil;arkı nasıl &ccedil;evireceğinin hesaplarını yaparak ekonomisini y&ouml;netmeye &ccedil;alışıyor.</p> <p><strong>Tek sıkıntı yaşamayan azınlık kesim</strong> ise, bu &uuml;lkede &ccedil;oklu maaş alan b&uuml;rokrasi, milletvekilleri, bakanlar ve t&uuml;m &uuml;st d&uuml;zey saray &ccedil;alışanları. Bunlar zaten ekonomistler ki hi&ccedil; sesleri &ccedil;ıkmaz bu duruma. Bir de en &ccedil;ok ballı kaymak ihale alan m&uuml;teahhitler, adrese teslim ve garantili iş yapan &ldquo;sanırım &ccedil;oğu da ekonomi diploması olmayan ekonomi profes&ouml;rleri&rdquo; olan para babaları&hellip;.</p> <p>Yani, kısaca bu &uuml;lkede yediden yetmişe herkes ekonomist. Teşekk&uuml;rler h&uuml;k&uuml;mete ki yirmi iki yılda bir &uuml;lkenin t&uuml;m n&uuml;fusunu ekonomist olarak yetiştirdi.</p> <p><strong>Bende na&ccedil;izane ortadan yetişen bir ekonomist olarak diyorum ki; siz bu &uuml;lkeyi ger&ccedil;ekten bu &ccedil;ıkmazdan kurtarmak istiyorsanız:</strong></p> <p><strong>1-</strong>Karar alın ve bu yıldan başlamak &uuml;zere on yıl &uuml;lkenin her &ccedil;alışanı i&ccedil;in, iş&ccedil;isinden cumhurbaşkanına devletten ve &ouml;zel sekt&ouml;rden maaş alan herkese tek maaş otuz bin lira verin. Yani yaşam kalitesini eşitleyin.</p> <p><strong>2-</strong>Hi&ccedil;bir kamu g&ouml;revlisi devletin konutundan yararlanmasın, herkes kira &ouml;deyerek yaşasın.</p> <p><strong>3-</strong>&Ccedil;oklu maaşa sınırlama getirerek &ccedil;oklu maaşı garanti etmek yerine hi&ccedil;bir kamu ya da &ouml;zel sekt&ouml;r &ccedil;alışanına ikinci bir g&ouml;rev verilmesin. Bu g&ouml;revlere milyonlarca işsiz dolaşan &uuml;niversite mezunlarını atayın.</p> <p><strong>4-</strong>Cumhurbaşkanlığı dahil t&uuml;m kamuda kamuya ait makam ara&ccedil;larını satın ve sadece kurum hizmeti g&ouml;recek ara&ccedil;lar hizmette kalsın.</p> <p><strong>5-</strong>Hava yolu u&ccedil;uşlarında tarifeli u&ccedil;akları kullanın.</p> <p><strong>6-</strong>Hi&ccedil;bir kişi kurum ya da kuruluşa vergi indirimi ve af getirmeyin.</p> <p><strong>7-</strong>STK, dernek, vakıf, cemaat vb. oluşumlara tahsis edilen t&uuml;m kamu mallarını geri alın ve makul fiyatlarla kiralayın.</p> <p>Daha yazılacak &ccedil;ok şey var ama bunlarla bir adım atılsa bu &uuml;lke ger&ccedil;ekten u&ccedil;ar diye d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorum. Bunu yapacak olan devleti y&ouml;neten h&uuml;k&uuml;metler ama ne yazık ki h&uuml;k&uuml;met &uuml;lkenin umudu olmaktan &ccedil;ıkmış ta halk artık bu talepleri yerelde iktidar olan muhalefetten istemeye başladı.</p> <p>Yani bu h&uuml;k&uuml;met umut olmaktan &ccedil;ıktı da muhalefet mi umut olmaya &ccedil;alışıyor.</p> <p>&Ccedil;ıkarılmaya &ccedil;alışılan tasarruf tedbirlerine bakıyorsun, &ccedil;ileyi &ccedil;ekecek olan yine dar gelirlinin olduğunu g&ouml;r&uuml;yorsun.</p> <p>D&uuml;nyanın neresinde g&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r, iki g&uuml;n &ouml;nce ortalama y&uuml;zde yirmi civarında zam alan &ccedil;alışanların t&uuml;kettiği elektrik vb. t&uuml;ketim ara&ccedil;larına y&uuml;zde otuz-kırk d&uuml;zeyinde zam yapılması.</p> <p>Bakıyorsun ki muhalefet yerel y&ouml;netimleri emeklilerin, &ccedil;alışanların iş&ccedil;inin, k&ouml;yl&uuml;n&uuml;n, yoksulun, dulun, yetimin derdine &ccedil;are olmaya &ccedil;alışıyor. K&uuml;&ccedil;&uuml;k esnafa destek vermeye, &uuml;reticiyi memnun etmeye &ccedil;alışıyor.</p> <p>Yani devlet y&ouml;netimi el mi değiştirdi?</p> <p>Kurallar tersten mi işliyor?</p> <p>H&uuml;k&uuml;metlerin uygulayacağı <strong>&ldquo;halkın refahı politikalarını&rdquo;</strong> yerel y&ouml;netimler uyguluyor.</p> <p><strong>Yaşar GELER</strong></p>

BELEDİYELER

EKONOMİ